De drang tot beeldhouwen is ontstaan

in de vroege jeugd van Jan-carel doordat,

net als ieder mens, hij zichzelf, maar ook

de wereld probeerde te ontdekken

en te begrijpen.

JcK | Beeldhouwer

Maker van multidimensionale beeldhouwwerken

 

Jan-Carel Koster

Beeldhouwen in steen

Jan-Carel Koster

Beeldhouwen in hout

 

Beeldhouwer, in de traditionele zin van het woord. Vanaf zijn zesde jaar ambachtelijk opgeleid door zijn grootvader, een begenadigd schrijnwerker, en op die manier opgeklommen van “gezel” tot “meester”. 

 

Met deze “op hout” verworven kennis heeft hij vervolgens zijn werkterrein verbreed naar steen als materiaalsoort. Zijn ambachtelijke achtergrond, in combinatie met theoretische scholing en een zoektocht naar de werkmethodieken en techniek van de beroemde beeldhouwers uit de renaissance (Michelangelo!), heeft hem gemaakt tot de beeldend kunstenaar die hij nu is.

 

 

Jan-Carel tracht met zijn kenmerkende abstracte en organische objecten een brug te slaan tussen  natuur, wetenschap en vakmanschap, met verwijzingen naar zowel de fysieke als de psychische omgeving en beleving.

 

Voor hem staat multidimensionaal werk voor het maken van 3D sculpturen met als vierde, toegevoegde dimensie het element tijd (de ruimtetijd). Deze (in principe voor ons, mensen, niet waarneembare) dimensie tracht hij tot zijn recht te laten komen door binnen zijn werken altijd te refereren aan verleden, heden en toekomst en de samenleving daarmee te laten zien en voelen dat alles en iedereen blijft evolueren.  Zelf ziet hij dit als een constante golf van energie die continu door de samenleving stroomt , een eeuwige kracht die zorg draagt voor de evolutie.

 

Zijn innerlijke drive om te scheppen ligt in deze existentiële wetmatigheid verankerd:

 

 

verleden maakt heden schept toekomst

 

Jan-Carel (JCK)

Beeldhouwen in hout

Jan-Carel Koster (JCK)

Beeldhouwen in steen

 

 

Jan Carel tracht middels zijn werk een antwoord te vinden op de vraag: “Op welke manier heeft de natuur invloed gehad op het ontstaan va n de mens met zijn gevoelens en hoe vinden wij dat heden  ten dage terug?”. De vraag alleen al geeft de zoektocht van Jan Carel aan in het verbinden van de aardse mens met de oeroude kosmische invloeden hier op aarde.

 

Zowel zijn vrije werk als zijn werk in opdracht geeft meer en meer een beeld van deze zoektocht,  

 

 

Een zoektocht die een leven lang zal duren.

 

De beschrijving van deze zoektocht kunt u volgen op de BLOG van Jan Carel. Ook kunt u hem volgen op zijn Facebook pages. 

Jan-Carel Koster hout

Beeldhouwen in hout

Jan-Carel Koster steen

Beeldhouwen in steen

 

Curriculum vitae

 

Opleiding:

 • 1977-1997 : Interne opleiding tot beeldhouwer.
 • 1983-1990 : Mavo-Havo.
 • 1991-1992 : Onder Officier “Koninklijke Marechaussee”.
 • 1993-1994 : Open Universiteit – “Visuele Kunsten/kunstgeschiedenis”.

Activiteiten :

2016

2015

2014

 • – Gast docent beeldhouwen in hout, steen en kunstgeschiedenis op VMBO.
 • Opdracht van “Nijkerk 600” om een stenen sculptuur te maken voor in het centrum van Nijkerk (Oosterstraat)
 • Opdracht van het AVVN om een sculptuur te maken in Park Groenewoud te Utrecht ter ere van Europeesche dag van de Tuin
 • – Realisatie kunstopdracht Oranje Nassau School (zie uitleg)    /    Workshopleider bij “The Green Circle’ – Beeldhouwen in het bos

2013 :

2012 :

 • Realisatie Kunstopdracht “beeldenroute Vlaardingen” in opdracht van Waterweg Wonen.
 • Realisatie kunstopdracht Gemeente Nijkerk.
 • Maken van opdrachten waaronder de “WNF Award” en de “Ondernemersprijs 2012”.
 • Deelname “Gogyoshi Art Project” – Fukushima.
 • Onderzoek naar het biologisch verduurzamen van hout.
 • Organiseren van Atelier-route Barneveld 2012 –
 • Verzorgen van cursus Beeldhouwen in Hout aan de Volks Universiteit.
 • Verzorgen van cursus beeldhouwen in hout in Spanje. –
 • Verzorgen van lessen op ‘De Meerwaarde’ (Klas 4 middelbare school).

 

2011 :

 • In samenwerking met PubliArt ( www.publiart.nl ) opzetten nieuwe lijn sculpturen.
 • Realisatie Land Art Project. (WoodHenge – De Tijd).
 • Verzorgen van cursus Beeldhouwen in Hout aan de Volks Universiteit.
 • Organiseren van Atelier-route Barneveld 2011.

 

2009-2010 :

 • Afwerken van opdrachten en het maken van nieuw vrij werk.
 • Organiseren van Atelier-route Barneveld 2009 en 2010.

 

2008 :

 • Oprichting van eigen bedrijf “Beeldhouwer JcK”.
 • Oprichting van Stichting KCB (Kunst Collectief Barneveld) – Penningmeester.
 • Organiseren van Atelier-route Barneveld 2008 (40 deelnemers).
 • Organiseren van internationale expositie IFAA.
 • 2001 – 2008 :

– Hoofd planning bij Rima Benelux BV (fulltime).
– Beeldhouwer (avonduren).
– Demonstraties door Nederland België, Duitsland en Frankrijk.
– Verzorging van workshops / cursussen (tot 2007).

 

1996 – 2001 :

– Office manager bij Screenpartners Benelux BV – Autoreklame.

1994 – 1997 :

– Zelfstandig Beeldhouwer.
– Werk in opdracht / vrij werk.
– Demonstraties beeldhouwen door Nederland België, Duitsland en Frankrijk.
– Verzorging van workshops / cursussen.

1992 – 1996 :

– Ambachtelijk zeefdrukker – Drukkerij Bos te Scherpenzeel.

Kunst in openbare ruimte:

2016:

2015:

2014:

2013:

 • Beeld op locatie gebeeldhouwd ‘De Dierenboom in opdracht van de Gemeente Nijkerk.
 • Monumentale sculptuur in opdracht van Waterweg Wonen te Vlaardingen aan de Londenlaan
 • Monumentale sculptuur in opdracht van Waterweg Wonen te Vlaardingen aan de Madridweg
 • Monumentale sculptuur in opdracht van Waterweg Wonen te Vlaardingen aan de Wenenweg
 • Kunstopdracht Oranje Nassau School – Wandsculptuur

 

2012 :

 • Plaatsing van een stenen sculptuur in Gemeente Zijpen (december 2012)
 • Plaatsing van een stenen sculptuur in de Gemeente Nijkerk – Groot Corlaer.

 

2011 :

 • Plaatsing “Land Art Project” in Putten, (Gelderland).
 • Plaatsing van de sculptuur “Spirit of Wood” in Stoutenburg (Utrechts Landschap).

 

2010 :

 • – Plaatsing sculptuur van een zeemeermin op de “Kunst in Duin Pad” in Noordwijk (In samenwerking met Staatsbosbeheer).
 • – Sculptuur in “Schaffelaar Theater”.

2008 :

 • – Thema opdracht Gemeente Barneveld – “Choosing the right way”.

2007 :

 • – Realistisch werk (Panter met jong) – Media Park Hilversum.

“Als geest en hand niet samengaan,

ontstaat er geen kunst” (LdV)

Multi | Dimensionaal

Wat is Multi-Dimensionalisme (MD)en hoe herken je een Multi Dimensionaal werk?

 

Het Multi-Dimensionalisme omvat een wijds begrip dat is terug te voeren naar het eenvoudig vertalen van het woord zelf. Namelijk de meerdere te onderscheiden dimensies. 
Sommigen zeggen dat dit er drie zijn, anderen zeggen 4 en weer anderen zeggen 12 dimensies te herkennen.  
Het MD omvat minimaal 4 dimensies te weten;

 

Lengte, hoogte, breedte (het volume / de ruimte) en Tijd, Oftewel ruimtetijd.

 

Wij leven in een wereld waarin 3 fysieke  dimensies visueel zijn waar te nemen, de 4e dimensie is alleen te beredeneren.

De filosofie van mijn kunst,  het Multi-Dimensionalisme,  is gebaseerd op deze wetenschap.

 

Multi-Dimensionale werken bestaan uit onderstaande kenmerken van het “MD”.

– Het MD definieert in beeldtaal minimaal 4 dimensies. Naast de fysieke dimensies is er de, alleen te beredeneren,  4e dimensie waarbij de diepere betekenis van de kunst als 4e dimensie moet worden beschouwd. Deze diepere betekenis word als tijdloze gedachte (een energie) de ruimte ingezonden waarin het blijft bestaan.
– Het MD onderzoekt de realiteit in verschillende theorieën over o.a. het bestaan en- of ontstaan.
– Het MD roept op tot het verdiepen van onze gedachten in relatie tot de natuur en de daarbij behorende energieën en gebruikt deze als basis in de ontwerpen.
– Het MD wekt een bewustzijn op in de samenleving om mensen een dieper inzicht te geven in het ‘zijn’ en spant zich in om dit te bewerkstelligen.
– Het MD negeert de niet kritische gedachte die voortkomen uit een zelfzuchtig materialisme.
– Het MD streeft ernaar om een immanente toestand te creëren waarin wij ons bewustwordingsniveau kunnen verhogen zonder het te buiten te gaan en het onbekende meer begrijpbaar wordt.
– Het MD combineert materialen/elementen van verschillende oudheden vanuit de prehistorie tot en met de tegenwoordige tijd tot een hedendaags object waarin vakmanschap een regel is.
– Het MD behandelt de krachten van de energie in de elementen in een juiste combinatie met een kritische achterdocht.
– Het MD neemt signalen waar van wat er in de samenleving gebeurt en- of staat te gebeuren.
– Het MD bekritiseerd het blindelings accepteren van de zoektocht naar de gevestigde “valse waarheid”.
– Het MD dringt door tot in de werkelijkheid door zijn eenvoud en de eigen specifieke standpunten en perspectieven te beoordelen.

“Elk blok steen houdt een beeld verborgen en het is de taak van de beeldhouwer om het te ontdekken”. (Michelangelo)

“Beeldhouwkunst is de kunst om het overbodige materiaal te verwijderen”.

JcK | Specials

*

 

Deze pagina is momenteel ‘UNDER CONSTRUCTION’. De pagina zal binnenkort online komen met:

- exclusieve objecten in edelsteen.

- Toegepaste kunst in hout

Onderstaand al een voorbeeld van de gebruikte Edelsteen en de houten Bureau-sculptuur.

 

Beeldhouwer JcK | Edelstenen sculptuur Labradorite

Beeldhouwer JcK | Edelstenen sculpturen | Labradorite

 

Vanaf eind april staat deze Bureau-Sculptuur bij Zwaartafelen in Amersfoort – Nijkerkerstraat 35b

 

LIKE de Facebook pagina van Jan-Carel en u kunt alles op de voet volgen.

Wie beweert dat je een gedachte niet kunt zien, weet niets van kunst”.

“Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van die weerspiegeling”.

“Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid verwijderen”. (Picasso)

“Het doel van kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk …. Dat is de echte werkelijkheid”. (Aristoteles)