Wat is Multi-Dimensionalisme (MD)en hoe herken je een Multi Dimensionaal werk?

 

Het Multi-Dimensionalisme omvat een wijds begrip dat is terug te voeren naar het eenvoudig vertalen van het woord zelf. Namelijk de meerdere te onderscheiden dimensies. 
Sommigen zeggen dat dit er drie zijn, anderen zeggen 4 en weer anderen zeggen 12 dimensies te herkennen.  
Het MD omvat minimaal 4 dimensies te weten;

 

Lengte, hoogte, breedte (het volume / de ruimte) en Tijd, Oftewel ruimtetijd.

 

Wij leven in een wereld waarin 3 fysieke  dimensies visueel zijn waar te nemen, de 4e dimensie is alleen te beredeneren.

De filosofie van mijn kunst,  het Multi-Dimensionalisme,  is gebaseerd op deze wetenschap.

 

Multi-Dimensionale werken bestaan uit onderstaande kenmerken van het “MD”.

– Het MD definieert in beeldtaal minimaal 4 dimensies. Naast de fysieke dimensies is er de, alleen te beredeneren,  4e dimensie waarbij de diepere betekenis van de kunst als 4e dimensie moet worden beschouwd. Deze diepere betekenis word als tijdloze gedachte (een energie) de ruimte ingezonden waarin het blijft bestaan.
– Het MD onderzoekt de realiteit in verschillende theorieën over o.a. het bestaan en- of ontstaan.
– Het MD roept op tot het verdiepen van onze gedachten in relatie tot de natuur en de daarbij behorende energieën en gebruikt deze als basis in de ontwerpen.
– Het MD wekt een bewustzijn op in de samenleving om mensen een dieper inzicht te geven in het ‘zijn’ en spant zich in om dit te bewerkstelligen.
– Het MD negeert de niet kritische gedachte die voortkomen uit een zelfzuchtig materialisme.
– Het MD streeft ernaar om een immanente toestand te creëren waarin wij ons bewustwordingsniveau kunnen verhogen zonder het te buiten te gaan en het onbekende meer begrijpbaar wordt.
– Het MD combineert materialen/elementen van verschillende oudheden vanuit de prehistorie tot en met de tegenwoordige tijd tot een hedendaags object waarin vakmanschap een regel is.
– Het MD behandelt de krachten van de energie in de elementen in een juiste combinatie met een kritische achterdocht.
– Het MD neemt signalen waar van wat er in de samenleving gebeurt en- of staat te gebeuren.
– Het MD bekritiseerd het blindelings accepteren van de zoektocht naar de gevestigde “valse waarheid”.
– Het MD dringt door tot in de werkelijkheid door zijn eenvoud en de eigen specifieke standpunten en perspectieven te beoordelen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.