The Dreamcatcher – Schets

The Dreamcatcher

The Dreamcather is 1 van de laatste autonome ontwerpen van Jan-Carel Koster. De sculptuur zal worden uitgehouwen in een 4 meter hoge Eikenhouten boomstam die het volgende verhaal zal gaan vertellen.

Een droom is een vorm van energie die zich manifesteert in ons onderbewustzijn, zowel ’s nachts tijdens onze slaap, als ook overdag. Het is een energie die niet zozeer gevangen moet worden, maar soms wel de moeite waard is om er iets mee te doen. Wanneer je een droom herkent als jouw droom, jou passie, en dit ook zo voelt, dan zou iedereen deze met beide armen moeten omarmen om deze droom na te leven en werkelijkheid te laten worden.
‘The Dreamcatcher’ heeft alles te maken met de energie die ik veel om mij heen voel en zie, bij bijvoorbeeld mensen die een passie nastreven op wat voor gebied dan ook.
De naam van het beeld spreekt al voor zich, maar er zit meer achter deze naam:

” The Dreamcatcher ” is namelijk een monument voor de droom.

Met deze sculptuur wil ik een ieders passie aanwakkeren doordat wanneer mensen naar deze sculptuur kijken en de betekenis ervan gelezen hebben, er automatisch gedacht wordt aan een ieders eigen droom. Met deze gedachte aan die droom van elk mens, hoop ik een soort van energie te bewerkstelligen in de samenleving waardoor mensen beseffen dat er een droom is die je kan naleven. Één enkele gedachte aan die droom geeft de droom weer energie waardoor de persoon die deze droom bij zich draagt weer wordt herinnerd aan zijn of haar droom. Hierdoor komt er ooit een besef dat een droom geen droom hoeft te zijn, maar werkelijkheid kan worden als je deze energie op waarde weet te schatten en het aansluitend goed gebruikt.

In het ontwerp zijn twee organisch gevormde soort ‘vleugels’ gebeeldhouwd die ik, gedeeltelijk, met gepatineerd koper wil beslaan.
Deze ‘vleugels’ staan niet alleen symbool voor vrijheid in het algemeen, maar ook voor de vrijheid die elk mens kan creëren om zijn eigen droom waar te maken. Gezamenlijk met de massieve paal erachter zie ik het geheel als een soort generator. Een generator die het energie niveau op peil houd en de droom niet alleen symbolisch opwekt, maar die elke droom bij ieder mens ook levendig houdt.

Het koperen geheel is voor mij met name belangrijk in de sculptuur om niet alleen de juiste natuurlijke kleurstelling te creëren, maar ook om symbolisch de generator van de energie te bekrachtigen als een soort van dynamo die bij het passeren van deze sculptuur wordt opgeladen en de mensen doen stilstaan bij het beseffen de verwezenlijking van hun eigen droom en passie.
Kort gezegd “The Dreamcatcher ” is niet alleen de versymbolisering van een droom, maar evenzoveel de bewaarder en opwekker ervan. Bij het zien van dit beeld hoop ik anderen er telkens aan te herinneren wat een prachtige kracht (lees energie) een droom kan zijn. Mijns inziens is het doel van ieder men om zijn of haar droom tijdens dit leven te verwezenlijken.